Registracija į teorijos egzaminą

Teorijos egzaminų tvarkaraštis skelbiamos lbs.lt tinklapyje adresu http://lbs.lt/lt/iranga.html.

Teorijos egzaminų skaičius neribojamas. Neišlaikius, perlaikoma kitą dieną, paskelbtą Egzaminų tvarkaraštyje. Po egzamino Egzaminuojamojo pageidavimu, egzaminuotojas supažindina jį su padarytomis klaidomis, teisingais sprendimais, bet neprivalo komentuoti egzaminų klausimų turinio. Išlaikius teorijos egzaminą egzaminatorius įteikia Teorijos egzamino protokolą (Egzaminų tvarkos aprašo atatinkami priedai nr.nr. 2,3,4,5,6).

Teorijos egzaminas laikomas išlaikytu, jei per 60 minučių (120 min. Atviros jūros, be pasiruošimo Vandenynų) teisingai atsakomi 80% klausimų. Navigacinis uždavinys laikomas išlaikytu, jei per 40 minučių (60 min. Vandenynų) kursas nustatomas 3° tikslumu (2° Atvirai jūrai), atstumas 0.1 jūrmylės tikslumu (tas pats Atvirai jūrai), o koordinatės 0.2 jūrmylės tikslumu (0.1 jm tikslumu Atvirai jūrai). Vandenynų kvalifikacijai skiriamos 2 valandos plaukimo planavimui ir 60 min. astronavigaciniam uždaviniui, kuris laikomas išlaikytu, jei koordinatės bus nustatytos 5 jm tikslumu. Pakartotinai laikyti egzaminą (visą arba neišlaikytas temas dalimis egzaminuojamojo pasirinkimu) leidžiama ne anksčiau, kaip kitą egzaminų tvarkarašštyje nurodytą dieną.

Užpildykite LBS paruoštą prašymo formą laikyti terorijos egzaminą ir, kartu su formoje minimais dokumentais, išsiųskite elektroninio pašto adresu egzaminai.vilnius@lbs.lt arba egzaminai.klaipeda@lbs.lt, arba egzaminai.kaunas@lbs.lt.

Teorijos egzaminas Pakrančių, Atviros jūros ir Vandenynų burinės jachtos vado kvalifikacijoms priimamas tik pateikus reikalaujamus jachtos žurnalo išrašus apie nuplauktą privalomąjį stažą (Stažo pateikimo tvarka: sezonai, paros, jūrmylės). Sezonai skaičiuojami nuo pateiktos žemesnės kvalifikacijos diplomo išdavimo datos.

Nepamirškite atvykti į egzaminą, turėkite visų reikalaujamų dokumentų originalus bei egzamino apmokėjimo pavedimo kopiją. Egzaminų įkainius, patvirtintus 2018-10-09 dieną, rasite čia.

Susipažinkite su Egzaminų tvarka bei atatinkamos kvalifikacijos egzaminų protokolais (priedai nr.nr.2-5 -> jachtos vadams, priedas nr.6 -> radijo operatoriui).


"Kreiserinio Buriavimo Mokykla"