Sveikatos pažyma 048/2 ir Pirmos pagalbos pažyma

1. Sveikatos pažyma 048-2/a ir Pirmos pagalbos pažymėjimas prašyme laikyti teorijos egzaminą nėra reikalaujami (Dplomavimo taisyklių punktas nr. 31).

2. Sveikatos pažyma 048-2/a ir Pirmos pagalbos pažymėjimas (automobilistų) reikalingi prašyme laikyti praktikos egzaminą (Dplomavimo taisyklių punktas nr. 32), o prašyme išduoti dokumentą reikalinga tik sveikatos pažyma 048-2/a (Diplomavimo tvarkos punktas 45).

3. Prašyme laikyti VHF radijo operatoriaus teorijos egzaminą (ten kartu užskaitoma ir praktika) ir prašyme išduoti VHF operatoriaus pažymėjimą sveikatos pažymų nereikia.

4. Praktiką gali mokyti visi praktikos mokytojai, ne tik akredituoti. Nors dabar skaitant akreditavimo taisykles susidaro įspūdis, kad tik akredituoti, bet jei plauktumėte per Atlantą su basku, jo išrašas iš laivo žurnalo turi būti įskaitytas.

5. Kaip pildyti prašymus ir kokiu adresu juos siųsti - aprašyta meniu punkte "Egzaminai: -> Registracija Teorijai / Praktikai / VHF", o reikalavimai praktikos egzaminui punkte "Praktikos aprašas: -> Visoms kvalif.".


"Kreiserinio Buriavimo Mokykla"