Registracija į praktikos egzaminą

Praktikos egzaminų tvarkaraštis skelbiamos lbs.lt tinklapyje adresu http://lbs.lt/lt/iranga.html.

Praktikos egzaminas laikomas tik išlaikius Teorijos egzaminą. Tinkamos praktikos egzaminui jachtos išlaidos tenka egzaminuojamąjam. Praktikos egzaminų skaičius neribojamas, tačiau Teorijos egzaminas galioja 2 metus nuo jo išlaikymo. Praktinis egzaminas laikomas išlaikytu, jei egzaminuojamasis nepadarė nei vienos kritinės klaidos. Kritinės klaidos yra išvardintos "Egzaminų tvarkos apraše", 2017-12-27, nr.5, p.p. 50,60,67,69. Prieš egzaminą egzaminuotojas turi supažindinti egzaminuojamąjį su egzamino laikymo sąlygomis ir tvarka. Po egzamino egzaminuotojas prašomas turi supažindinti su padarytomis klaidomis, tačiau neprivalo jų komentuoti. Išlaikius egzaminą egzaminatorius įteikia Praktikos egzamino protokolą (Egzaminų tvarkos aprašo priedas nr.7).

Egzaminuotojas gali nutraukti egzaminą dėl "Egzaminų tvarkos apraše" minimų priežasčių punktuose 43.3-43.5 (avarinės, rizikingos situacijos, nesugebėjimas saugiai plaukti). Tada egzaminų mokestis negrąžinamas. Jei egzaminas neįvyksta ar nutrūksta dėl stichinių gamtos reiškinių, labai intensyvaus eismo ar jachtos gedimo - tada kvalifikacinė komisija paskiria kitą egzamino laiką ir papildomai egzamino mokestis neimamas.

Neišlaikius, perlaikoma kitą dieną, paskelbtą Egzaminų tvarkaraštyje, egzaminų mokestis negrąžinamas.

Užpildykite LBS paruoštą prašymo formą laikyti praktikos egzaminą ir, kartu su formoje minimais dokumentais, išsiųskite elektroninio pašto adresu egzaminai.vilnius@lbs.lt arba egzaminai.klaipeda@lbs.lt, arba egzaminai.kaunas@lbs.lt.

Praktikos egzaminas Pakrančių, Atviros jūros ir Vandenynų burinės jachtos vado kvalifikacijoms priimamas tik pateikus reikalaujamus jachtos žurnalo išrašus apie nuplauktą privalomąjį stažą (Stažo pateikimo tvarka: sezonai, paros, jūrmylės). Sezonai skaičiuojami nuo pateiktos žemesnės kvalifikacijos diplomo išdavimo datos.

Nepamirškite atvykti į egzaminą, turėkite visų reikalaujamų dokumentų originalus bei egzamino apmokėjimo pavedimo kopiją. Egzaminų įkainius, patvirtintus 2018-10-09 dieną, rasite čia.

Susipažinkite su Egzaminų tvarka ir atatinkamos kvalifikacijos praktinio egzamino protokolu (priedas nr.7).


"Kreiserinio Buriavimo Mokykla"