Kreiserinio Buriavimo Mokykla

Pas ką mokytis praktinio būriavimo?

Praktinius mokymus veda nepriklausomi praktikos mokytojai. Užsiėmimai vedami pagal suderintas programas, skirtas II-os eilės vairininkams. Praktikos pamokų kaina neįeina į teorinių kursų kainą ir ją nustato kiekvienas mokytojas savarankiškai. Praktiniai kursai užsakomi tiesiai kontaktuojant su PARTNERIAIS. Sudaromos grupės po 1-2 žmones.

Ruošiantis II-os eilės praktikos egzmainui praktikos mokytoją galima pasirinkti laisvai. Tai gali būti bet kas, nebūtinai žemiau minimi mokytojai. Tačiau reikia žinoti, kad praktikos egzaminų lape gali pasirašyti tik kvalifikacinių komisijų nariai, kokiais yra visi Mokyklos praktikos mokytojai.

II-os eilės praktika. Jos metu kursantai yra paruošiami praktiniam egzaminui, kuris yra privalomas. Praktika vyksta po 2-3 valandas per dieną. Rekomenduojamas praktikos valandų skaičius - 10 valandų. Norint įgyti II-os eilės vairininko pažymėjimą, privalu išlaikyti teorinį ir praktinį egzaminą. Eiliškumas nėra svarbus. Tik išlaikius abu egzaminus, išduodamas II-os eilės vairininko pažymėjimas.

Ateičiai apie I-os eilės praktiką. Praktika įskaitoma tik jūroje. I-os eilės vairininko programos reikalavimu reikia nuplaukti 200 jūrmylių jūroje ir išburiuoti 30 parų dviejų sezonų eigoje, skaičiuojant nuo II-os eilės diplomo išdavimo datos. Kapitonas išrašo būtiną teoriniam egzaminui jachtos žurnalo išrašą, patvirtinantį nuplauktų jūrmylių cenzą, kurį būtina pateikti kvalifikacinei komisijai laikant teorinį egzaminą. Išlaikius egzaminą, išduodamas I-os eilės vairininko pažymėjimas. Buriuotojai, neturintys reikalaujamo plaukiojimo cenzo, į I-os eilės egzaminą nėra priimami.

Rimantas Gutauskas
jachta “Venta”, Trakai
Praktika ir egzaminai
Tel.: +370-686-16176
venta@jachta.lt, www.jachta.lt

TRAKAI

KLAIPĖDA

Antanas Milvydas
Tel.: +370-698-85865
info@vejas.eu