- 2005.02.27. Lietuviai buriuoja gerai! Lietuvos Buriuotojų Sąjunga reiškia pagarbą 2004 metų Laser klasės "Europos Taurės" dalyviams, užėmusiems sekančias vietas:
- Laser Standard: Laurynas Rimšas suaugusiųjų įskaitoje 5-as (372 dalyviai). Jaunimo įskaitoje 2-as (156 dalyviai).
- Laser Radial suaugusiųjų įskaitoje (466 dalyviai): Rokas Milevičius 7-as, Vaidas Balčiūnas 8-as, Linas Ščepinas 15-as.
- Laser Radial jaunimo įskaitoje (279 dalyviai): Rokas Milevičius 3-as, Vaidas Balčiūnas 4-as, Linas Ščepinas 10-as.
http://www.laserinternational.org/ecup2004/ecup04index.htm


- 2005.02.27. Kovo 1 dieną vyks LBS Tarybos posėdis. Dienotvarkė: Buriavimo plėtojimo programos, LBS nario mokestis, jachtų registro klausimai, geriausio 2004 m. reiso konkursinių darbų vertinimas.

"Kreiserinio Buriavimo Mokykla"

Vandenynų burinės jachtos vado kursai

      "Kreiserinio Buriavimo Mokyklos" (KBM) kursai vyksta vadovaujantis LBS Tarybos patvirtinta "Vandenynų burinės jachtos vado detaliąja mokymo programa". KBM yra akredituota mokymo įstaiga, gavusi LBS akreditaciją numeris 1 (Akreditavimo liudijimas Nr.1).
      Teorinių kursų trukmė - 6 šeštadieniai po 8 valandas (viso 48 val): Vilniuje: Ulonų g.5; ir Klaipėdoje: Priešpilio 4 (Pilies uostelyje).
      Registracijos forma pateikta Kursai->Registracija (meniu kairėje). Registracija laikoma įvykusia po apmokėjimo. Bankinės sąskaitos rekvizitai atsiunčiami kaip atsakymas į registracijos prašymą.

      Teorinis egzaminas priimamas tik baigus teorinius kursus. Minimalus grupės dydis - 5 žmonės.

Eil.nr.
Vandenynų mokymo programos temos pavadinimas (jachtos ilgis 24 m., akvatorija - visi vandenys)

46 val.

1
Saugos, gelbėjimo ir prieššgaisrinės priemonės, pirmoji medicininė pagalba.
2
2
Burinės jachtos iššgyvenimas jūroje, avarijų likvidavimas, burinės jachtos energetika, higiena ir medicina laive.
4
3
Plaukimų, tolimų plaukimų planavimas ir vykdymas.
6
4
Hidrometeorologija.
8
5
Navigacija, locija, vizualioji ir elektroninėnavigacija.
12
6
Astronavigacijos pagrindai.
6
7
Jūrų teisė: teisės aktai reguliuojantys laivybą jūuroje.
4
8
Europos vidaus vandenų laivybos taisyklės - CEVNI.
2
9
Tarptautinės taisyklės laivų susidūrimams jūroje iššvengti - COLREG.
2