- 2005.02.27. Lietuviai buriuoja gerai! Lietuvos Buriuotojų Sąjunga reiškia pagarbą 2004 metų Laser klasės "Europos Taurės" dalyviams, užėmusiems sekančias vietas:
- Laser Standard: Laurynas Rimšas suaugusiųjų įskaitoje 5-as (372 dalyviai). Jaunimo įskaitoje 2-as (156 dalyviai).
- Laser Radial suaugusiųjų įskaitoje (466 dalyviai): Rokas Milevičius 7-as, Vaidas Balčiūnas 8-as, Linas Ščepinas 15-as.
- Laser Radial jaunimo įskaitoje (279 dalyviai): Rokas Milevičius 3-as, Vaidas Balčiūnas 4-as, Linas Ščepinas 10-as.
http://www.laserinternational.org/ecup2004/ecup04index.htm


- 2005.02.27. Kovo 1 dieną vyks LBS Tarybos posėdis. Dienotvarkė: Buriavimo plėtojimo programos, LBS nario mokestis, jachtų registro klausimai, geriausio 2004 m. reiso konkursinių darbų vertinimas.

"Kreiserinio Buriavimo Mokykla"

Atviros jūros burinės jachtos vado kursai

      "Kreiserinio Buriavimo Mokyklos" (KBM) kursai vyksta vadovaujantis LBS Tarybos patvirtinta "Atviros jūros burinės jachtos vado detaliąja mokymo programa". KBM yra akredituota mokymo įstaiga, gavusi LBS akreditaciją numeris 1 (Akreditavimo liudijimas Nr.1).
      Teorinių kursų trukmė - 7 šeštadieniai po 8 valandas (viso 56 val): Vilniuje.
      Registracijos forma pateikta Kursai->Registracija (meniu kairėje). Registracija laikoma įvykusia po apmokėjimo. Bankinės sąskaitos rekvizitai atsiunčiami kaip atsakymas į registracijos prašymą. Maksimalus grupės dydis - 20 žmonių.
      Po teorinių kursų vyksta teorinis egzaminas. Praktiniai kursai ir praktinis egzaminas laikomas tik išlaikius teorijos egzaminą.

Standartinė LBS programa yra 42 valandų (KBM valandų apimtis - 56 valandos, papildytos radijo ryšiu, jachtos, variklio, akumuliatorių konstrukcija ir priežiūra ir kartojimu):

Eil.nr.
Atviros jūros mokymo programos temos pavadinimas (jachtos ilgis 24 m., akvatorija - 200 jm nuo kranto)
KBM 56 val.
LBS 42 val.
1
Jachtos konstrukcija ir įranga, terminai, burių medžiagos ir konstrukcija.
6
2
Burlaivio teorijos pagrindai, aerodinamika, centravimas.
2
3
Burinės jachtos valdymo technika (plaukiant su buremis ir, arba mechaniniu varikliu, plaukiant ypatingomis sąlygomis).
4
2
4
Takelažo darbai, mazgai, jachtos remontas.
4
5
Saugos, gelbėjimo ir prieššgaisrinės priemonės, pirmoji medicininė pagalba.
2
2
6
Burinės jachtos iššgyvenimas jūroje, avarijų likvidavimas, burinės jachtos energetika, higiena ir medicina laive.
2
4
7
Plaukimų, tolimų plaukimų planavimas ir vykdymas.
2
2
8
Hidrometeorologija.
4
6
9
Navigacija, locija, vizualioji ir elektroninė navigacija.
8
12
10 Teisės aktai reguliuojantys laivybą vidaus vandenyse.
2
 
11 Teisės aktai reguliuojantys laivybą jūroje.
2
4
12 Jūriniai papročiai, buriavimo etika, tarššos prevencija.
2
2
13 Europos vidaus vandenų laivybos taisyklės - CEVNI.
4
4
14 Tarptautinės taisyklės laivų susidūrimams juroje iššvengti - COLREG.
2
4
15 Radijo ryšys, jūrinio radio dialogo frazės, radijo ryšio reglamentas.
2
 
16 Kartojimas (mazgai, mavigacioniai uždaviniai su deklinacijos ir deviacijos paklaidomis)
8