- 2005.02.27. Lietuviai buriuoja gerai! Lietuvos Buriuotojų Sąjunga reiškia pagarbą 2004 metų Laser klasės "Europos Taurės" dalyviams, užėmusiems sekančias vietas:
- Laser Standard: Laurynas Rimšas suaugusiųjų įskaitoje 5-as (372 dalyviai). Jaunimo įskaitoje 2-as (156 dalyviai).
- Laser Radial suaugusiųjų įskaitoje (466 dalyviai): Rokas Milevičius 7-as, Vaidas Balčiūnas 8-as, Linas Ščepinas 15-as.
- Laser Radial jaunimo įskaitoje (279 dalyviai): Rokas Milevičius 3-as, Vaidas Balčiūnas 4-as, Linas Ščepinas 10-as.
http://www.laserinternational.org/ecup2004/ecup04index.htm


- 2005.02.27. Kovo 1 dieną vyks LBS Tarybos posėdis. Dienotvarkė: Buriavimo plėtojimo programos, LBS nario mokestis, jachtų registro klausimai, geriausio 2004 m. reiso konkursinių darbų vertinimas.

"Kreiserinio Buriavimo Mokykla"

I-os ir II-os eilės vairininkų kursai

      "Kreiserinio Buriavimo Mokyklos" kursai vyksta vadovaujantis LBS Tarybos patvirtintomis programomis, skirtomis : II-os ir I-os eilės burinės jachtos vairininko kvalifikacijoms įgyti.
      Teorinių kursų trukmė - 7 šeštadieniai po 8 valandas (viso 56 val): Vilniuje: Lukšio g.32, Domus Centras; ir Klaipėdoje: Pilies 4 (Pilies uostelyje).

      Registracijos forma pateikta Kursai->Registracija (meniu kairėje). Registracija laikoma įvykusia po apmokėjimo. Bankinė sąskaita atsiunčiama kaip atsakymas į registracijos prašymą.

      Po teorinių kursų kviečiama kvalifikacinė komisija ir vyksta egzaminas. Kursantai gali laikyti tokio lygio teorinį egzaminą, kurį atitinka jų išplaukioto laiko ir myliu cenzas, aprašytas Burinių jachtų įgulų diplomavimo taisyklėse.
      Maksimalus grupės dydis - 15 žmonių.

      Kursų metu būsimieji laivavedžiai vadovaujasi knygos "Buriavimas" medžiaga, bei ta medžiaga, kuri yra išdalinama paskaitų eigoje. Mokymo procesas vyksta pagal intensyvią programą: be teorinių užsiėmimų klasėje, atliekamos užduotys klasėje ir namuose. Mokyklos bibliotekoje yra 8 knygos "Buriavimas" tiems, kas nenorės jos įsigyti, o norės tik pasinaudoti paskaitose.

      Besimokantys teoriniuose kursuose turi teisę kopijuoti paskaitų medžiagą (skaidres©) į elektronins laikmenas asmeniniam naudojimui. Baigus kursus, kursantai gauna kursų baigimo pažymėjimą, o laivavedžio pažymėjimą jiems išduoda LBS po to, kai išlaikomas teorinis ir praktinis egzaminas.
      Praktiniai kursai II-ai eilei vyksta vadovaujantis suderintomis programomis, skirtomis II-ai eilei. Jie yra organizuojami atskirai (teorijos metu paaiškinama - kaip).

      II-os eilės praktika. Jos metu kursantai yra paruošiami praktiniam egzaminui, kuris yra privalomas. Praktika vyksta po 2-3 valandas per dieną. Rekomenduojamas praktikos valandų skaičius - 10 valandų. Norint įgyti II-os eilės vairininko pažymėjimą, privalu išlaikyti teorinį ir praktinį egzaminą. Eiliškumas nėra svarbus. Tik išlaikius abu egzaminus, išduodamas II-os eilės vairininko pažymėjimas.
      I-os eilės praktika. Jos metu kursantai sukaupia jūrinę praktiką (jūrmyles, išburiuotoas paras ir navigacijos žinias). Praktika vyksta jūroje. I-os eilės vairininko programos reikalavimu reikia minimaliai nuplaukti 200 jūrmylių jūroje ir išburiuoti 30 parų dviejų sezonų eigoje, skaičiuojant nuo II-os eilės diplomo išdavimo datos. Kapitonas išrašo būtiną teoriniam egzaminui jachtos žurnalo išrašą, patvirtinantį nuplauktų jūrmylių cenzą, arba atlieka įrašą į Buriuotojo knygutę. Išlaikius egzaminą ir pateikus nuplauktų jūrmylių patvirtinimą, išduodamas I-os eilės vairininko pažymėjimas.
      Kursus veda Vilniaus ir Klaipėdos filialai.
      Vyganto Jautako, apiplaukusio pusę pasaulio po kursų baigimo, atsiliepimas apie kursus.