Išrašo iš laivo žurnalo pavyzdys

LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGA

KVALIFIKAVINES KOMISIJOS
PIRMININKUI


IŠRAŠAS IŠ JACHTOS "KLAJOKLĖ" ŽURNALO

2006 m. rugsėjo 18 d. Nr. 1


     Šiuo pažymima, kad Petras Petraitis atliko I-os eilės vairininko kvalifikacinį plaukimą su jachta "Klajoklė" šturmano pareigose.

Plaukimo tikslas:     Klaipėda-Kalundborgas-Kopenhaga-Klaipėda
Laikotarpis:            14 parų (nuo 2005.07.01 iki 2005.07.14).
Plaukimo trukmė:    52 valandos (19 nakti).
Nuplaukta:              860 jūrmylių.
Pareigos:                 Šturmanas.
Esama kvalifikacija: II-os eilės vairininkas.
Jachtos kursas maksimalaus vėjo metu:     Beidevindas, 6 balai.
Bendra oro salygų charakteristika:     Vidutiniai vėjai ir bangavimas.
Įgūdžių įvertinimas:  Gerai.

Jachtos "Klajoklė" kapitonas ____________________________ Juozas Juozaitis
(parašas)

Jachtos "Klajoklė" kapitono kvalifikacija:
Burinės jachtos Kapitonas


Taip pat sėkmingai galima deklaruoti praktinę patirtį užpildžius Mokyklos dalinamą "Buriuotojo Knygutę".

"Kreiserinio Buriavimo Mokykla"